Przelom.pl

Samorząd robi biznes

  • Data dodania artykułu: 15.01.2015, 15:17, wyświetleń: 3013

Gminne spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej, zamiast realizować zadania publiczne takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków czy zapewnienie komunikacji miejskiej. To wnioski NIK po kontroli w jednym z województw.

Na naszym terenie nie ma zbyt wielu takich spółek, a te istniejące, jak np. RPWiK, trzebińskie usługi komunalne czy babicka gospodarka komunalna koncentrują się jednak na sferze zdań publicznych. Nie ma przykładów tak spektakularnych jak podany przez NIK Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach, który z prowadzenia stacji paliw, świadczenia usług turystycznych i reklamowych czerpał około 80 proc. przychodów ogółem.

"Przełom" już kilka lat temu zwracał uwagę na problem działalności komercyjnej podmiotów publicznych, a konkretnie lokalnych ośrodków kultury, szczególnie chrzanowskiego MOKSiR-u. Funkcjonujący w jego strukturach DK Sokół posiada doskonałe warunki do prowadzenia komercyjnej działalności gastronomicznej - organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych. Nie jest to działanie nielegalne (podobnie jak w przypadku opisywanych przez NIK spółek, mających w aktach założycielskich zapisy o możliwości prowadzenia działalności komercyjnej), ale jak zauważa NIK, zakłóca zasady konkurencji na lokalnym rynku. Jeśli chodzi o Chrzanów, istniejący tu biznes gastronomiczny jest w stanie bez problemu zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Na razie jednak takie działania są tolerowane i przez lokalnych przedsiębiorców (nie słyszałam, by którykolwiek z nich interweniował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów), i przez władze samorządowe. Nie spodziewam się spektakularnych zmian, chyba że NIK, po spółkach gminnych, przyglądnie się pod tym względem i innym instytucjom samorządowym.

***

Komentarze: Brak komentarzy do tego artykułu.